copiapoa haseltonia
copiapoa haseltonia
PRICE: £ 7.00
9 cm pot
 
copiapoa haseltonia 9 cm pot